Čišćenje snijega - koliko koristi toliko i štete!

Ponedjeljak, 05 Siječanj 2015 11:15 administrator
Ispis

Na čišćenje snijega sa vrebačkih puteva do sada nije bilo primjedbi. Snijeg se čistio pravovremeno, obično dan nakon što se očiste glavne prometnice, temeljito, a vodilo se računa da se očisti i prilaz do svake kuće.

Na ovogodišnje čišćenje snijega, međutim, vrepčani imaju primjedbu. Po makadamskim seoskim putevima prilikom čišćenja snijega nož ralice spušten je prenisko tako da je osim snijega ostrugan i dio tvrdog trupa ceste sa netom, prošle jeseni navezenim kamenim materijalom, koji je zajedno sa ostruganom zemljom dijelom završio u odvodnim kanalima ili je deponiran uz rub puta.

Vjerojatno je neiskustvo strojara uzrok tome pa bi bilo neophodno hitno privremeno sanirati puteve, barem tamo gdje je to moguće - vraćanjem kamenog materijala na kolnik, kako bi se po dizanju temperatura i otapanju snijega putevi barem privremeno osposobili za normalno prometovanje.

Prava sanacija će, na žalost, morati čekati proljetne akcije održavanja.

Ažurirano Ponedjeljak, 05 Siječanj 2015 11:38