Адам Прибићевић: НАСЕЉАВАЊЕ СРБА ПО ХРВАТСКОЈ И ДАЛМАЦИЈИ

Srijeda, 02 Veljača 2011 05:30 administrator
Ispis

У издању Заједнице Срба у Хрватској, библиотеци НАШ ГЛАС, прештампана је ова књига аутора Адама Прибићевића, коју доносимо у цјелости.

Аутор, брат познатијег Светозара Прибићевића, политичар је који се формирао прије Првог свјетског рата, који је интензивно дјеловао између два свјетска рата, да би на крају завршио као политички емигрант.

Ова књига представља његов "политички тестамент" у којој је на језгровит, јасан и аргументиран начин - и, у којој је, како је истакао уводничар Чедомир Вишњић - "изнио своје завршно схватање српског нацоионалног питања, садржаног у појму западни Срби". Вишњић између осталог у уводу каже:

"Ни у тренутку настанка, као ни данас у вријеме прештампавања, смисао текста ове књиге није био академски. Она није настала у духовној радионици професора, већ политичког борца, њени подаци нису архивски провјеравани. Једном политичком емигранту то је углавном и немогуће. Њен смисао и њена унутрашња снага су у сабирању политичког и интелектуалног искуства какво је било ријетко међу западним Србима у овоме вијеку........"

Књига садржи и једну, за нас врепчане, локалну ноту. Наиме, пластично осликано насељавање српског становништва показује и да је насељавање Врепца било дио тих процеса кретања становништва.

Према аутору, Вребац је насељен године 1716 из Шкара (Гацка долина) и Вилића (пронашли смо двије локације: "Вилић село" у Славонији, западно од Пожеге и "Вилић" у БиХ, сјевероисточно од Сарајева) што ће, надамо се, потакнути разматрање, критичку анализу и валоризацију досад публицираних и "прихваћених" чинјеница о насељавању Врепца, као и о правцу или правцима насељавања.

За свакога тко жели добити јасну, прегледну  и интегралну слику узрока и посљедица српских сеоба по Хрватској и Далмацији у простору и времену, утјецаја на начин живота, као и посљедице тих процеса на политичку статус "западних Срба" као - што је и елаборирано у књизи - јединственог и недјељивог народног корпуса, ова књига - када се можда читалац и неће сложити са свим закључцима или нагласцима које аутор излаже - може бити драгоцјено штиво.

Текст ће бити презентиран у четири тједна наставка.

Ažurirano Petak, 25 Veljača 2011 05:41