Sima Ćirković: SRBI MEĐU EVROPSKIM NARODIMA

Nedjelja, 17 Srpanj 2016 14:37 administrator
Ispis

Ćirkovićeva knjiga znanstvena je sinteza povijesti Srba: od naseljavanja Slavena na Jugoistok Europe do raspada jugoslavenske države. No, ona je mnogo više od toga. Ovdje, doista po prvi put, imamo diferenciranu povijest nastajanja jedne moderne južnoslavenske nacije iz niza posve raznorodnih elemenata i to pod vrlo određenim okolnostima koje uključuju i posebno raznoliku religijsku povijest. Ćirković je zadao smrtni udarac raznim esencijalistima, zapravo tvorcima modernih nacionalnih historiografija i njihovim nastavljačima koji su moderne identitete projektirali u daleku prošlost te na taj način stvorili jednu posve anakronu sliku prošlosti. Zato je Ćirkovićevo djelo izuzetno relevantno i za hrvatsku historiografiju koja je s njime dobila stanovito ogledalo za posao koji sama mora obaviti. (Ivo Banac, izvod iz priloga sa Okruglog stola)

Knjiga je u Hrvatskoj objavljena 2009.g., kojom prilikom je organiziran Okrugli stol u organizaciji Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vijeća srpske nacionalne manjine grada Zagreba i naklade Golden marketing .... 22.01.2009.g.., o čemu objavljujemo prilog koji na specifičan način govori o autoru i njegovom djelu.

Također, zbog značaja i obima djela ovog srpskog historičara prilažemo i biografiju, sa naglaskom na njegov stručni doprinos. (Wikipedia)

 

Ažurirano Nedjelja, 17 Srpanj 2016 14:57