Bobić

Utorak, 14 Listopad 2014 18:10 administrator
Ispis

Prezime  Bobić ne spada u stara vrebačka prezimena. Prema kazivanju Dušana Duje Bobića Dušana Jocina njegov pradjed Đurađ iz Počitelja priženio se u Vrebac, u Ćurčiće. Prema dostupnim podacima Bobići su u Počitelj, gdje ih je 1712. godine bilo sedam čeljadi, doselili s područja Otočca. Da su Bobići od Otočca i Počitelja iz istog plemena ukazuje i podatak da je svima ista krsna slava - sveti Jovan. Tako je i krsna slava vrebačkih Bobića sveti Jovan, pa ne čudi da je kod njih često ime upravo Jovan. Bobići su na područje Otočca naseljeni masovnom seobom Srba 1658. godine iz predjela Usora u Bosni. Pregovore o preseljenju započeli su još 1642. godine sa senjskim kapetanom Herberštajnom koji o njima svjedoči: " Ove Usorce hvale mi sa sviju strana moji stari Graničari i vele da su to viteški i najpošteniji ljudi između svijeh krajišnika, što ih je pod Turcima". Ponosni doseljenici ne htjedoše se naseljavati kao kmetovi po grofovskim imanjima pa je karlovački podgeneral grof Đuro Frankopan predložio austrijskom caru Leopoldu da ih nastani kao krajišnike. Car je usvojio taj prijedlog i odlučio 27. jula 1659. godine da se Usorci nasele oko Otočca u Vilićki kotar.

Zahvaljujući vrijednim podacima koje su za monografiju o Vrepcu, Zavođu i Pavlovcu "Koreni vekovnog trajanja"  prikupili Vladimir Vlado Božić i Petar Dragosavac u Vrepcu je 1. 4. 1941. godine u kući Jovana Joce Bobića živjelo sedam članova domaćinstva, a 1.6.1989. godine dvoje. Navode i da je 1941. godine bila pusta kuća Stojana Ćoje Bobića. Stojan, brat Jocin kao solunski dobrovoljac koloniziran je u Velebit kod Subotice. Njihov brat Milan, trbuhom za kruhom, emigrirao je u Kanadu gdje  je bio istaknuti član njihove Komunističke partije, a poginuo  je 1948. godine. Stojanov sin Petar ubijen je od mađarskih fašista 1941. godine u Senti.   Drugi svjetski rat preživio je kao borac Dušan Joce Bobić, čiju su drugu suprugu Jelu ubile ustaše 1944. godine u Vrebačkoj stazi,  i njegova sestra Mara koja je kao omladinka  aktivno radila za NOP. Danas u Vrepcu živi Jovan Joco Bobić Dušana Jocina sa suprugom Koviljkom  rođ. Ćurčić, Stanovinom.

Osim Bobića Srba nastanjenih vjekovima u Lici brojni su i Bobići Hrvati uglavnom nastanjeni na otoku Pašmanu, dok su Bobići iz Cetinske krajine i BiH  muslimani. U Hrvatskoj danas živi oko 900 Bobića u više od 350 domaćinstava, a  709. su prezime po brojnosti.

Prezime Bobić ima dvostruke korijene. Prvi  je po bobi, sočnom plodu koji u mesnatom dijelu sadrži veći broj sjemenaka (bundeva, naranča, grožđe, ogrozd itd). Drugi korijen ovog prezimena nastaje od hipokristika Bobo, imena koji se koristi iz milošte  za osobe koje su nam  drage: Bogoljubi, Borivoji, Slobodani. Sudeći po ovim imenima  naše prezime Bobić vjerojatno je nastalo od hipokristika Bobo.

 

Nikola. D. Cetina

Ažurirano Utorak, 14 Listopad 2014 18:25