Urudžbira li državna uprava dopise pisane rukom?

Petak, 01 Travanj 2011 15:34 administrator
Ispis

Odgovor je naravno potvrdan. Svaki dopis pisan rukom je vjerodostojan, čak i vjerodostojniji od onog pisanog strojem. I, naravno, svaki takav dopis, sukladno dobroj staroj austrougarskoj praksi čije principe rada administracije baštinimo i koji su do danas izdržali provjeru vremena (isto kao npr. vođenje zemljišnih knjiga) - administracija zaprima. U slučaju nečitkosti, takav dopis se uvijek može vratiti pošiljatelju sa tim obrazloženjem i tražiti objašnjenje nečitkih dijelova.

Međutim, to ne vrijedi za Grad Gospić, iako bi Grad za postupanje po tom pravilu, kada je u pitanju Mjesni odbor Vrebac, imao barem jedan razlog više! Naime, posljednji dokument koji se pokušalo predati - "Ostavka Mjesnog odbora Vrebac" - odbijen je zaprimiti prije nekoliko dana sa obrazloženjem da je pisan rukom (a ovo nije prvi slučaj!), i da se takvi dokumenti ne zaprimaju, nego isključivo dokumenti pisani strojem.

Novelacija postupanja administracije je hvale vrijedna, naravno, pod uvjetom da druga strana može takav zahtjev ispuniti. Ali, što učiniti ako ne može, jer nema uvjeta?

Stoga, nešto o tom razlogu više! Na sastanku Grada i Mjesnog odbora održanog 27.07.2009. godine na traženje Mjesnog odbora Grad je obećao osigurati računalo i pisač. Međutim, 02.09.2009. godine (dopis : Klasa: 360-01/09-01/04; Urbroj: 2125/01-02-09-01) Grad obavještava Mjesni odbor "....trenutno ne posjedujemo računalo koje bi mogli donirati za potrebe mjesnog odbora", i tako do danas.

Ovo je stoga prilika da Grad ponovno razmotri ovaj problem i osigura za potrebe Mjesnog odbora računalo, pisač i karticu za internet priključak (ili da proširi zonu besplatnog interneta na Vrebac), kako bi se unaprijedio rad Mjesnog odbora i ubuduće, kad se već ne radi po zakonu, izbjegli elaborirani problemi.

Ažurirano Petak, 01 Travanj 2011 17:39