10.000 otvaranja web stranice!

Četvrtak, 04 Kolovoz 2011 03:27 administrator
Ispis

Ovaj mali jubilej vrijedi zabilježiti. 10.000 otvaranja naše male lokalne web stranice desiti će se danas - nakon 1 godine, 2 mjeseca i 17 dana od njenog postavljanja na internet. I dalje, od naše statistike za godišnjicu portala, bilježimo prosječnu posjećenost od cca 1.000 otvaranje mjesečno ili 33 dnevno, što pokazuje da ne gubimo na tempu. Ne možemo procijeniti koliki broj čitalaca stoji iza toga, ali znajući da se stranica otvara periodično kao i da je zbog tehničkih razloga (computer, internet, informatička pismenost) ne otvara dio zainteresirane populacije (iako i taj dio populacije, uglavnom starije, kako vidimo po nekim primjerima, raspolaže sa objavljenim informacijama) - utjecaj stranice je bitno rasprostranjeniji izvan kruga redovnih čitalaca.

U periodu nakon godišnjice portala pa do danas zabilježili smo još i slijedeće tri interesantne pojave; nakon objava o napredovanju radova na vodovodu zabilježili smo 16.07. - 118 otvaranja stranice, a dan kasnije 117 - što su do sada apsolutni rekordi; također bilježimo i direktno javljanje sa podacima o vrepčanima sa drugog kontinenta (Sj. Amerika, USA, Kansas City), a posredstvom stranice zabilježili smo i interes trećih osoba o vrepčanima, bilo da se radi o kontaktu ili o biografskim podacima (te podatke/upite prosljeđujemo najkompetetnijim).

Sve ovo govori, čini nam se, da stranica ostvaruje svoju društvenu funkciju i da postoji interes za njeno daljnje postojanje. Direktne, šire potvrde, međutim nemamo iako smo nekoliko puta do danas pozivali čitaoce da se posredstvom foruma/mail-a jave sa svojim mišljenjima i prijedlozima sa ciljem unapređenja stranice i prilagođavanju potrebama i interesima čitalaca. Također, pozivali smo i pozivamo na aktivno učešće u uređivanju stranice i doprinos u prilozima koje bi objavili na korist svih nas. Za sada bez većeg uspjeha, ali nadamo se da ćemo prevladati i ovu pasivnost i proširiti bazu stranice i tako ju učiniti javnim dobrom i otvorenim komunikacijskim kanalom otpornim na vrijeme i prolaznost.

Ažurirano Četvrtak, 04 Kolovoz 2011 05:06