Vodovod Pavlovac-Vrebac: Zašto stoje radovi?

Srijeda, 21 Rujan 2011 11:07 administrator
Ispis

Da podsjetimo! Posljednjih desetak godina eskalirao je problem vodoopskrbe u Vrepcu. Zapuštene šterne i krovovi, ljetne suše i presušeni izvori, problem zdravstvene ispravnosti vode koja se u takvim uvjetima koristila za opskrbu stanovništva dovodili su vrebačku populaciju opterećenu životnim problemima i godinama, gotovo u nemoguću situaciju kako osigurati pitku vodu. Djelomično rješenje bilo je u javnoj česmi koju je, shvaćajući problem, instalirala gospićka komunalna organizacija i koja je i danas u selu (u ljetnom dijelu godine) jedini regularni izvor pitke vode.

U takvoj situaciji vrepčani se posredstvom Mjesnog odbora okreću Gradu Gospiću i traže cjelovito rješenje - nastavak izgradnje vodovoda Pavlovac - Vrebac. Nakon nekoliko godina razgovora i sastanaka, uglavnom bezuspješnih, vrepčani se krajem protekle i početkom ove godine okreću i prema Županiji, političkim strankama, komunalnoj organizaciji Usluga d.o.o., Gradskom vijeću Grada Gospića i Gradonačelniku te se konačno ove godine pokreće projekt izgradnje vodovoda, sa obećanjem Gradonačelnika da je realno da će se i završiti do kraja ove godine.

Radovi počinju 06.07.2011. godine i traju zaključno sa 28.07.2011. godine do kada je položeno 4.114.50 m ili 62% projektiranih cjevovoda. Nakon toga radovi se prekidaju i takvo stanje traje do danas. U međuvremenu, vrepčani uviđaju da projektirane trase cjevovoda ne pokrivaju sva područja sela te podnose peticiju Usluzi d.o.o. tražeći da se u projekt uključe i preostale dionice u dužini od cca 1.850 m.

Koju su razlozi da su radovi prekinuti? Kao i obično razlog su financijska sredstva koja nisu na vrijeme osigurana. U projekt se ušlo sa cca 300.000 Kn od ukupno potrebnih 1.849.065,77 Kn koliko je izlicitirano na javnom natječaju, i što je naravno, nedovoljno. Bili smo svjesni da se aktivnosti na zatvaranju financijske konstrukcije moraju intenzivirati, te smo upravo mi, vrepčani, bili inicijatori dva sastanka usmjerena prema investitoru - Gradu Gospiću (sa ostalim sudionicima: Hrvatske vode, Ličko-senjska Županija i Usluga d.o.o.), sa temom osiguranja nedostajućih financijskih sredstava - 28.04.2011.g. i 25.07.2011.g.. Ti sastanci su održani, ali na njih nismo bili pozvani (?)! U ove dvije prilike je propušteno da se dogovori i realizira povlačenje sredstva koje je rezervirala LS Županija u Ministarstvu regionalnog razvoja u iznosu od 500.000 Kn na način da se osigura participacija investitora (Grad Gospić) u odnosu 1:1 do iskorištenja sredstava - a čime bi se zatvorila financijska konstrukcija sa cca 70%. U međuvremenu smo pokušali intervenirati prema vladi RH da se u "Program 305" Hrvatskih voda uključi i ovaj projekt, ali bez uspjeha.

Kako dalje? Rješenje vidimo jedino u tome da konačno Grad Gospić aktivno preuzme svoje investitorske obveze, a po potrebi i osigura dio financijskih sredstava tako da se ovaj projekt zaista završi ove godine i građani priključe na vodovod.

U svakom slučaju, najmanje što očekujemo je javna i objektivna informacija Grada o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju za završetak vodovoda, kao i plan opskrbe Vrepca pitkom vodom u predstojećoj zimskoj sezoni ukoliko se vodovod ne završi. Očekujemo da se oglasi i Gradsko vijeće, čije su 16. i 17. sjednica održane 08 i 30.03.2011. godine dale signal za početak realizacije ovog projekta.

Ažurirano Četvrtak, 22 Rujan 2011 03:43