Treba li nam ovaj portal?

Ponedjeljak, 16 Siječanj 2012 16:30 administrator
Ispis

Od početka postavljanja ovog portala evidentne su dvije činjenice: čitanost je rasla i podignuta je, čini se, na solidnu, možda i optimalnu razinu, i drugo, izostao je interes posjetilaca za aktivno uključenje u rad portala.

Tako od oktobra 2010. godine bilježimo prosječnu posjećenost od cca 1.000 otvaranja mjesečno. Danas smo dostigli ukupnu posjećenost od 15.000 otvaranja, što je sve skupa - nadamo se da nije nekritično reći - za jednu usko orjentiranu lokalnu stranicu vrlo dobar rezultat.

Sa druge strane, na nekoliko javnih poziva preko ovog portala, pa i direktnih razgovora sa "obećavajućim" pojednicima, nije bilo konkretnog odziva za uključenje u uređivanje i/ili pripremu priloga. Naravno, nije se očekivala masovnost, već uključenje barem nekoliko aktivnih pojedinaca sa afinitetom za prikupljanje podataka, pisanje priloga po temama koje ih interesiraju ili uređivanje dijela portala. To se nije desilo, tako da se rad sveo gotovo isključivo na Administratora.

Ipak, treba naglasiti da su "kritike" portala, direktne ili indirektne - dominantno pozitivne. Čini se tako da je portal postao folklorna veza sa rodnim krajem, a njegovim listanjem da se uglavnom, na distancu, iscrpljuje potreba za lokalnim informacijama. To je možda i bitan razlog ove posjećenosti portala.

Sa žaljenjem konstatiramo i činjenicu da na portalu nema informacija iz Pavlovca Vrebačkog, iako smo niz puta napominjali da je ovo portal Mjesnog odbora Vrebac i da je portal otvoren za priloge sa cijelog područja. Često puta bio je problem barem dojaviti informaciju, a o pisanim prilozima da i ne govorimo.

Život i uhodane, često i nužne navike nije lako mijenjati. Stoga i navedene činjenice, ukoliko su i pravilno interpretirane, prihvaćamo sa realnošću. Naša želja da aktivno povežemo vrepčane sa rodnim krajem, koliko god bila jaka, očito nije u dovoljnoj mjeri pronašla uporište u realnim potrebama i činjenicama i toga smo svjesni već dulje vrijeme. Konačan test bilo je iniciranje ankete i donacije za pretplatu portala. Na anketu (objavljenu 25.11.2011.g.) se do danas javio samo jedan posjetilac portala, a također, na javni poziv za donaciju (objavljen 02.12.2011.g.) svega jedan donator je spreman za djelomičnu donaciju pretplate - na čemu se posebno zahvaljujemo.

Stoga ovdje želim na vrijeme najaviti da rad portala na ovaj način više nije moguć, i da će istekom aktualne pretplate - 14.04.2012. godine prestati sa objavljivanjem.

Za sve koji misle da ovaj portal treba i dalje egzistirati - uz napomenu da po potrebi i u novim uvjetima angažman Administratora i dalje nije upitan - prilika je da u preostala četiri mjeseca to i praktično pokažu!

Administrator

Napomena:
Datum isteka pretplate (14.04.2012.g., a ne 18.05.2012.g.) ispravljen nakon provjere sa davaocem usluge.

Ažurirano Četvrtak, 08 Ožujak 2012 06:06