Priča o Jadovi i pijorima

Četvrtak, 08 Srpanj 2021 21:45 administrator
Ispis

Djelatnici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu su početkom 5. mjeseca 2021. godine proveli znanstveno istraživanje pijora u rijeci Jadovi.

Na fotografijama možete pogledati njihovo istraživanje kod Ćelemijskog mosta te ulovljenu jadovsku gaovicu (pijora) i jadovsku zlatnu ribicu.

Sažetak istraživanja:

Rijeka Jadova je desna pritoka rijeke Like. Izvorište Jadove nalazi se na području Gornje Ploče. Rijeka teče istočnom stranom Ličkog polja kroz zaseoke Mogorić, Pavlovac Vrebački, Vrebac i Barlete a u blizini Gospića se ulijeva u rijeku Liku. Ukupna duljina toka Jadove iznosi 41.2 km. Tok Jadove je nestalan sa značajnim oscilacijama vodotoka. Rijeka izrazito nabuja u rano proljeće i kasnu jesen dok u ljetnim mjesecima u potpunosti presuši. Preko Jadove netom prije utoka u Liku prelazi autocesta A1.

Jadova se najvećim dijelom svoga toka nalazi unutar ekološke mreže Natura 2000. Oznaka područja je HR2001272 Jadova. U svijetu znanosti, poznata je kao stanište jadovske gaovice (Delminichthys jadovensis), stigofilne endemske vrste slatkovodnih riba. Ova vrsta je relikt i obitava isključivo u rijeci Jadovi. Rod Delminichthys, kojemu pripada jadovska gaovica, uveden je tek 2006. godine, a sama jadovska gaovica kao nova vrsta opisana je 2002. godine.

Pijori ili gaovice pripadaju redu šaranki (Cypriniformes) i porodici bjelica (Cyprinidae) koja je s više od 2000 vrsta jedna od najbrojnijih porodica riba. Dugo su se ihtiolozi mučili s pitanjem svrstavanja pijora u rodove. Naime, u Hrvatskoj je opisano ukupno deset vrsta pijora i svi su prethodno bili svrstani u rod Phoxinellus. Međutim, intenzivnim i detaljnim morfološkim i molekularnim istraživanjima došlo se do novih spoznaja. Utvrđeno je da se rod pijora sastoji od tri monofiletičke linije koje nisu u bliskom srodstvu pa su dosadašnji pijori podijeljeni na tri roda: Phoxinellus, Telestes i Delminichthys.

Pijori koji žive u vodenim tokovima na području Ličko-senjske županije pripadaju rodovima Telestes i Delminichthys. To su lička svjetlica (Telestes croaticus), krbavska svjetlica (Telestes fontinalis), krbavska gaovica (Delminichthys krbavensis) i jadovska gaovica (Delminichthys jadovensis).

Rod Delminichthys predstavlja jedan od najizoliranijih rodova porodice Cypriniformes čiji je areal ograničen isključivo na Dinaride. Smatra se da je za vrijeme dinarske orogeneze koja se dogodila prije 8 do 10 milijuna godina ovaj rod ostao zarobljen u lancima novouzdignutog gorja. Rod Delminichthys je zbog relativne izoliranosti dinarskog areala te dobre prilagodbe specifičnim hidrološkim uvjetima krškog staništa (ribe dobar dio godine provode u podzemlju) opstao sve do danas. Dakle ove zanimljive ribice, duge svega desetak centimetara, živi su podsjetnik na davnu zemljinu prošlost a naša je obveza da ih zaštitimo i omogućimo njihov daljnji opstanak.

U tom smislu došli smo do važnih podataka o zastupljenosti jadovske gaovice u različitim dijelovima toka rijeke Jadove. Naime, na rijeci Jadovi u prošlosti je izgrađeno više prijelaza odnosno bentova koji bitno utječu na hidrološke uvjete ali i priječe prodor invazivnih vrsta iz rijeke Like u više dijelove toka Jadove. Djelatnici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu su početkom svibnja ove godine istražujući riblji fond rijeke Jadove u donjem dijelu toka, blizu mosta u selu Barlete, utvrdili prisutnost klena (Squalius cephalus), sunčanice (Lepomis gibbosus) i bodorke ili žutooke (Rutilus rutilus). Prisutnost jadovske gaovice nije utvrđena. Opažena je tek uzvodno, u blizini mjesta Pavlovac Vrebački. U tom dijelu toka nisu zabilježene druge riblje vrste osim jadovske gaovice. Ovo može upućivati na zaključak da druge vrste potiskuju jadovsku gaovicu ali o tome je potrebno provesti detaljnija istraživanja. Na lokaciji gdje je pronađena jadovska gaovica uočena je značajna populacija planinskog vodenjaka (Ichtyosaura alpestris).

Tekst i fotografije preuzete su sa stranice Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije:

https://zop-lsz.hr/2021/05/13/prica-o-jadovi-i-pijorima/

Pripremio:

Goran Molnar

 

Priča o Jadovi i pijorima – Zaštita i očuvanje prirode LSŽ

Rijeka Jadova je desna pritoka rijeke Like. Izvorište Jadove nalazi se na području Gornje Ploče. Rijeka teče istočnom stranom Ličkog polja kroz zaseoke Mogorić, Pavlovac Vrebački, Vrebac i Barlete a u blizini Gospića se ulijeva u rijeku Liku. Ukupna duljina toka Jadove iznosi 41.2 km. Tok Jadove je nestalan sa značajnim oscilacijama vodotoka. Rijeka izrazito…

zop-lsz.hr

Attachments:
Download this file (Istraživanje pijora na Jadovi-Fotografije s terena.pdf)Istraživanje pijora na Jadovi-Fotografije s terena.pdf[ ]Administrator1915 Kb
Ažurirano Petak, 09 Srpanj 2021 04:47