Pismo Gradonačelniku u vezi održavanja lokalnih prometnica i objekata na njima

Ponedjeljak, 20 Travanj 2020 19:37 administrator
Ispis

Pismo je upućeno 20.4.2020.g. i u nastavku ga prenosimo u cjelosti.

 

Poštovani Gradonačelniče gospodine Starčeviću,

cesta koja prolazi kroz Vrebac je u jako lošem stanju već dugi niz godina. Na mnogim njenim dijelovima nalaze se duboke rupe. Ova cesta je dosta prometna u svim svojim dijelovima – i prema Podlapači i prema Ploči. Sanacije rupa na njoj rade se redovito. Međutim, nakon svake zime rupe se ponovno otvaraju, ali se i stvaraju nove. Cesta je naročito loša na dionici od stare vrebačke škole do križanja podno Gradine u duljini manjoj od 100 metara. U ime mještana naših sela i MO Vrebac, molim Vas da popravite cestu koliko god je to moguće u današnjim mogućnostima zbog COVID-19 epidemije. Shavaćamo da se danas uštede rade na svim stranama. Međutim, tijekom sanacije, poželjno je da barem dionica od škole do Gradine bude cijela asfaltirana.

Također, molim Vas da poljski put koji u dijelu sela prema Podlapači, a povezuje zaseoke Krajnović-Milekić s vrebačkom cestom prema Podlapači (kod stare seoske šterne) bude nasut kamenom. Radi se o putu duljine oko 350 metara, a početak i kraj puta imaju GPS koordinate (44.532648, 15.510466) i (44.535209, 15.505424). Ovaj put je često u upotrebi jer povezuje gornje dijelove sela, a naročito se koristi tijekom ljeta jer on vodi i na mnoge livade koje se kose. U zadnjih nekoliko desetaka godina ovaj put nije nasipan. Osim ovog puta, kraj zgrade Društvenog doma u Vrepcu, mještani sela očistili su teren desno od ulaza u dom s ciljem da se tamo uredi malo parkiralište. Stoga Vas ovim putem molim da u danim mogućnostima naspete kamenom i ovaj teren. Time bi parkiralište doma bilo u potpunosti uređeno.

Konačno, na rijeci Jadovi u našim selima postoje tri mosta koja su u funkciji. To su Popovića most na makadamskom putu Vrebac-Medak, Ćelemijski most smješten na izlazu iz Vrepca prema Vrebačkom Pavlovcu i prijelaz Radlovac smješten na putu koji prolazi kroz Zavođe Vrebačko. Ovaj prijelaz ima GPS koordinate (44.528512, 15.531252). Popovića most ima oštećenja kamenih rubnjaka nastalih, vjerojatno, prolazom ralice. Noseći stupovi Ćelemijskog mosta su oštećeni do te mjere da na nekim mjestima kroz njih prolazi voda. Prijelaz Radlovac je cijeli u lošem stanju. Molimo Vas da, ovisno o financijskim mogućnostima Grada, također realizirate njihovu sanaciju.

Unaprijed Vam hvala na razumijevanju i podršci.

S poštovanjem,

Dušan Graovac, v.d. Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Vrebac

 

Ažurirano Ponedjeljak, 20 Travanj 2020 19:43