Grad Gospić odgovorio na zahtjev MO Barlete i Vrebac za participaciju u rudarskoj renti Calcita

Utorak, 12 Svibanj 2020 08:41 administrator
Ispis

Prilažemo dopis Grada Gospića u kojem se odgovara na zahtjev MO Barlete i Vrebac da im se usmjeri dio prihoda s osnova naplate rudarske rente koju uplaćuje Calcit.

Ažurirano Utorak, 12 Svibanj 2020 08:56