Design "štambilja" i "memoranduma" Društva

Ponedjeljak, 03 Srpanj 2017 11:14 administrator
Ispis

Prijedlog dizajna ŠTAMBILJA koji je uz dodatne tehničke elemente, dizajniran tokom rada na prijedlogu Statuta Društva Srpska narodna čitaonica i knjižnica u Vrepcu prihvaćen kao važeći - dat je u prilogu.

Također, prilažem i prijedlog MEMORANDUMA Društva.

Ažurirano Ponedjeljak, 03 Srpanj 2017 20:41