Obnovljeno Društvo "Srpska narodna čitaonica i knjižnica u Vrepcu"

Četvrtak, 06 Srpanj 2017 11:08 administrator
Ispis

Daleka 1929. godina ostala je  upamćena u Lici po nezapamćenoj zimi, a u našem Vrepcu i po osnivanju Društva „Srpska narodna čitaonica i knjižnica u Vrepcu“. Potaknuti potrebom za kulturnim i duhovnim uzdizanjem grupa naših odvažnih mještana među kojim su bili: učitelj Marko Počuča, ratar Đuro Bogdanović, ratar Mile Ugarak, putar Todor Bogdanović, paroh Đuro Vitas, učiteljica Smilja Narančić i trgovac Vlajko Narančić napisali su Pravila Društva koje je potom i registrirano kod nadležnih vlasti.

U članu 2. navodi se da je zadatak Društva „da unapređuje kulturu sela čitanjem dozvoljenih, poučnih i zabavnih novina i knjiga, da nacionalno vaspita svoje članove; da priređuje sedeljke, zabave, svečanosti i igre; da priređuje predavanja o svemu onome što bi uzdiglo zdravlje i prosvetu sela te što bi krenulo život k ekonomskom napretku“.

Zacrtane programske aktivnosti su se i realizirale, a kao kuriozitet u ono doba bila je nabava radio aparata na baterije oko kojeg su se svako veče okupljali brojni Vrepčani posebno slušajući vijesti s tadašnjih ratišta. Već tada su počinjali shvaćati da bi i njih mogao zahvatiti nesretni rat. Nažalost, to se i dogodilo. Razularene ustaše dolaze u Vrebac 6. maja 1941. i za svoje sjedište odabiru Društveni dom. Počinje neviđeni teror nad civilnim stanovništvom pa i Društvo naprasno prekida s radom. U skladu s tadašnjom politikom po oslobođenju ne obnavlja se rad Društva, dolazi do iseljavanja, a 1995. i do egzodusa preostalog stanovništva.

Grupa Vrepčana pokušavajući oteti zaboravu svijetle tradicije našeg sela i naših predaka na koje možemo i moramo biti ponosni pokrenula je inicijativu za obnovom Društva, pa je 18. marta 2017. u Vrepcu održana obnoviteljska skupština Društva. Sjednici osnivačke skupštine prisustvovali su osnivači: Jovan Bobić, Bogdan Mandarić i Jovo Ćurčić, Mirjana Ćurin, rođ. Grubić , Dragica Plećaš, rođ. Mandarić, Tanasije Mandarić, Željko Narančić, paroh Dragan Mihajlović i Nikola Cetina. Na sjednici je predstavljena svrha osnivanja Društva i donijeta odluka o osnivanju Društva. Za predsjednika Društva jednoglasno je izabran Jovan Bobić, za potpredsjednika Tanasije Mandarić i tajnika Nikola Cetina. U Upravni odbor izabrani su: Jovan Bobić, Tanasije Mandarić, Nikola Cetina, Mirjana Ćurin i Željko Narančić. U nadzorni odbor izabrani su: Dragica Plećaš, Bogdan Mandarić i Jovo Ćurčić.

Donijeta je i odluka o pokretanju postupka za upis Društva kao udruge u Registar udruga. Nakon provedenog postupka nadležno tijelo Ured državne uprave u Županiji ličko-senjskoj, Služba za opću upravu dana 22. maja 2017. donijelo je rješenje kojim se odobrava upis udruge pod nazivom “Srpska narodna čitaonica i knjižnica u Vrepcu“, sa sjedištem u Vrepcu, Vrebac 30.

Ovim činom Društvo nakon punih 76 godina nastavlja s radom u našem Društvenom domu. Brojni su planovi i zacrtane aktivnosti za koje nam je potrebna pomoć i podrška brojnih Vrepčana  i njihovih potomaka rasutih po svijetu. Samo složni možemo sačuvati naš Vrebac od propadanja i zaborava.

 

Nikola D. Cetina

Ažurirano Subota, 22 Srpanj 2017 12:54