Zapisnik sa redovne izborne Skupštine Društva od 14.3.2021.g.

Srijeda, 24 Ožujak 2021 17:26 administrator
Ispis

Dana 14.3.2021.g. održana je elektronskim putem redovna izborna Skupština Društva.

Zapisnik sa Skupštine dat je u prilogu.

Ažurirano Srijeda, 24 Ožujak 2021 17:28