Mjesni odbor Vrebac: Osvrt na protekli mandat. Kako dalje?

Nedjelja, 07 Studeni 2010 17:48 administrator
Ispis

Navršavaju se četiri godine od izbora aktualnog – prvog izabranog Mjesnog odbora kojemu uskoro, do kraja godine, prestaje mandat.
Prilika je to da se osvrnemo na naš rad; što je učinjeno a što nije, koji su problemi aktualizirani, koji riješeni, a što se nije htjelo, moglo ili stiglo započeti.
No, krenimo redom.

Grad Gospić je Statutarnom odlukom od 05.10.2004. godine osnovao Mjesni odbor Vrebac u čiji sastav su ušla naselja Vrebac, Pavlovac Vrebački i Zavođe Vrebačko. Izbori za vijeće Mjesnog odbora provedeni su krajem 2006. godine kada je 12.12. iste godine održana 1. konstituirajuća sjednica vijeća MO i izabran Predsjednik.

Mjesni odbor je u proteklom razdoblju dodatno pozitivno homogenizirao građane. Činjenica da su sela koja ga sačinjavaju i inače živjela kao jedno bila je svakako dobar temelj.
To je pomoglo uspješnom rješavanju niza aktualnih lokalnih potreba.
Prije svega to se odnosi na akcije uređenja sela i grobalja, organiziranom obilježavanju zajedničkih godišnjica (Dan ustanka) i seoskih slava (Pokrov).
Osiguran je i kontinuitet uređenja Društvenog doma u Vrepcu, a zahvaljujući upornosti Mjesnog odbora i građana objekt bivše škole u Pavlovcu Vrebačkom dodijeljen je Mjesnom odboru na korištenje.
Asfaltirana je cesta kroz Vrebac (od skretanja na Vrebačku stazu do kraja sela) u dužini od 1.800 m.
Djelomično se uspjelo u kvalitetnijem održavanju lokalnih cesta (nasipavanje kamenom, sječa živice...) iako se to radi sporadično i bez kontinuiteta. Tako je npr. izostalo održavanje lokalnih cesta protekle i ove godine unatoč naporu MO i dolasku odgovornih na lice mjesta i davanju „čvrstih“ obećanja.
Poboljšano je zimsko održavanje prohodnosti cesta.
Riješeni su i neki „mali“ životni problemi kao što je ljetno otvaranje javne česme i odvoz smeća postavljanjem kontejnera kod groblja na čemu se zahvaljujemo susretljivosti lokalne komunalne tvrtke„Usluga“, uvođenje javnog prijevoza za Gospić i rješenje opskrbe kroz pokretnu trgovinu.

Na žalost, čitav, i veći niz pitanja, uglavnom onih koje se pokušalo riješiti suradnjom sa Gradom, nije riješen:
- nije proširena lista lokalnih cesta za održavanje,
- nije sagrađen most preko Jadove u Pavlovcu,
- županijska cesta koja povezuje ova sela nije rekonstruirana u dijelu od Žutinog potoka do Pavlovca Vrebačkog,
- nije postavljena sva potrebna prometna signalizacija,
- nije postavljena niti minimalna javna rasvjeta,
- nije se uspjelo zaustaviti propadanje objekta bivše škole u Vrepcu i dodjela objekta na korištenje Mjesnom odboru,
- nije riješeno pitanje neadekvatno postavljenih oznaka lovišta iz centra Vrepca,
- nije postavljen niti jedan hidrant za vodu, barem kod vodovodnog šahta, unatoč traženju MO i štetama od požara, i naročito,
- nije riješen problem vodoopskrbe Vrepca, odnosno nema pomaka u izgradnji distributivnog vodovoda kroz Vrebac unatoč činjenici da se vodovodni priključak nalazi u selu i da u zimskom periodu (ljeti je otvorena česma kod vodovodnog šahta) stanovništvo nema osiguranu zdravstveno ispravnu vodu za piće.

Nije riješen niti problem financiranja rada Mjesnog odbora. Mjesni odbor ne raspolaže sredstvima osim onih koje mu Grad doznačuje jednom godišnje (2.000 Kn) i to u pravilu krajem godine i koja nisu dovoljna niti za minimalne potrebe, a suprotno praksi u ostalim Mjesnim odborima ne osigurava povremeno ni namjenska sredstva.

Dakle, može se zaključiti da su uglavnom oni problemi koji su rješavani naporom lokalne zajednice dovedeni do rješenja, a problemi gdje se tražila pomoć i intervencija Grada nisu pomaknuti sa polazne pozicije (izuzetak je spomenuta škola u Pavlovcu).

Upravo taj odnos Grada Gospića prema Mjesnom odboru ne može dobiti prolaznu ocjenu. MO je redovito svake godine dostavljao Gradu Program rada za narednu godinu, inicirao sastanke, informirao Grad o problemima i potrebama sela i života u njima, inicirao i predlagao zaključke. Očekivanja da će usmeni dogovori sa Gradom biti provedeni od strane Grada bila su naivna, međutim jednako su prošli i pisani zaključci i dogovori.
Zajednički pokušaj Mjesnih odbora Vrebac, Medak i Mogorić (jer je taj problem zajednički) da se intervenira kod Vlade RH u cilju uspostavljanja aktivne i kontinuirane suradnje sa Gradom ostao je bez odjeka i u Zagrebu i u Gospiću.
Bez odziva je ostao i poziv Gradu da se održi tematski sastanak na temu vodoopskrbe, kao i poziv Gradonačelniku da se održi zajednički sastanak u Vrepcu i razmotri stanje odnosa Grad – Mjesni odbor kao i aktualni problemi lokalne zajednice.

U Vrepcu su stoga prisutna glasna razmišljanja o oportunosti izbora novog Mjesnog odbora, jer, čemu on služi i kome treba, osim kao dokaz o organiziranosti lokalne samouprave?


Prisutan je, na žalost još jedan krupni problem u radu MO. Uvriježila se, naime, manjim dijelom, praksa da su izborom Mjesnog odbora izabrani oni koji odlučuju u ime sela u okviru svoje nadležnosti i da su to oni koji jedino i stvarno trebaju raditi u provedbi odluka, a to se naročito odnosi na predsjednika.
U praksi to, međutim, ne uključuje obvezu dijela ostalih građana da prihvate donesene odluke. Svi ostali se uključuju fakultativno, po osobnoj procjeni – uz naročito pravo neuključivanja - i sa potpunim, ex post pravom kritike i dijeljenjem naknadnih savjeta bez odgovornosti.
To je praksa koju svakako treba odstraniti, jer ovakvo ponašanje je razorno i destimulira aktivnost izabranih članova MO i aktivnih građana, a može biti i negativni primjer kod odluke o kandidiranju na predstojećim lokalnim izborima.

I, na kraju, želimo istaknuti tri pozitivna primjera realizirana u posljednjoj godini mandata.

Naime, MO Vrebac se, u nemogućnosti da riješi imalo ozbiljnija pitanja sa Gradom otvorio prema vanjskim izvorima financiranja – do sada sa promjenjivim uspjehom. Tako su zahvaljujući donaciji Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva iz Pule krajem 2009. godine, osigurana inicijalna sredstva (15.000,00 Kn) kojima su uz doprinos mještana (19.610,16 Kn) postavljeni prozori na kat Društvenog doma u Vrepcu i čime je stvorena temeljna pretpostavka za stavljanje čitavog Doma u funkciju.

Također treba istaknuti inicijativu i realizaciju postave spomen krsta na mjesto srušene Crkve i iniciranje akcije izgradnje nove Crkve Pokrova presvete Bogorodice. Obilježavanje ovogodišnjeg Pokrova stoga je bilo posebno svečano.

Posebno ističemo ulazak informatičke ere u naša sela otvaranjem ovog portala.
Ovim su rad Mjesnog odbora kao i događaji, i akcije koje se provode u potpunosti otvoreni javnosti. Namjera da se preko Grada Gospića nabavi računalo i tako omogući uvid mještanima u prezentirane informacije kao i u uređivanje sadržaja nije uspio (Grad je najprije obećao, a kasnije odbio donirati računalo tako da za potrebe mještana informacije stavljamo na improviziranu oglasnu ploču u Društvenom domu u Vrepcu), ali je informacija o aktivnostima i događajima u Vrepcu, Pavlovcu i Zavođu poslana u svijet svima koji potječu sa ovog prostora.
Cilj povezivanja ljudi sa namjerom oživljavanja naših sela već bilježi rezultate, posljednjih tjedana intenzivira se posjeta web stranici, a očekujemo i povećanje motivacije za povratak, obnovu kuća i imanja i posjetu.
Ovih dana je na stranici omogućeno i direktno uključivanje putem „foruma“, iniciranjem, predlaganjem, komentiranjem i otvaranjem tema od zajedničkog interesa što daje snažnu mogućnost da tako udruženim snagama tražimo i pronalazimo rješenja.

Na kraju, pozivamo vas da se javite i kritički ocijenite rad ovog MO, te da svojim mišljenjima. komentarima i prijedlozima pomognete i usmjerite rad novog MO kako bi svoju funkciju mogao obavljati kvalitetnije i odgovornije na dobrobit naše zajednice.

 
Mjesni odbor Vrebac
(tekst usaglašen na konzultativnoj sjednici 07.11.2010.g.)

Ažurirano Nedjelja, 07 Studeni 2010 22:48