Obnova crkve u Vrepcu

Ponedjeljak, 04 Listopad 2010 18:25 administrator
Ispis


Vrebac, Zavođe i Pavlovac su mjesta sa dugom i bogatom vjerskom tradicijom i duhovnošcu, koja počinje doseljavanjem Srba na lička vijekovima trusna područja. Prva naseljavanja Srba na područje današnjih sela Vrepca, Zavođa i Pavlovca datiraju iz vremena turskih osvajanja Like i Krbave u periodu od 1575-1577. godine kada sa muslimanskim življem iz Bosne doseljavaju i prvi Srbi. Vrebac se oslobada turske vlasti 22. juna 1689. godine, a u napuštene ličke krajeve, pa i u Vrebac, Zavođe i Pavlovac   od 1690-1692. godine za vrijeme vladavine cara Leopolda II ponovno se naseljavaju Srbi. Prema dostupnim zapisima u Vrepcu je 1696. i 1700. godine popisano 40 kuća sa sveštenikom. Ovaj dragocjeni podatak ukazuje da su već tada pravoslavni Srbi tih sela živjeli u duhu svoje vjere, a imali su i crkvicu na platou pri vrhu Gradine, dominantnog uzvišenja u centru sela.

Povećavanjem broja stanovnika postojeća bogomolja je sve manje zadovoljavala njihove potrebe pa "sve pučke starešine jednim mahom rekoše da je postojeća crkva slaba, tijesna i sasvim nenarodna i nenamjestna. Oni zahtjevaju i mole da se zida nova crkva koja treba da bude po proporciji našeg naroda. Ovo su odlučili u Vrepcu 8. septembra 1791. godine feldebel Josif Popović, kaplar Sava Dragosavac, kaplar Tadija Kokot, knez Nikola Krajnović i ostali pučani, pop Sava Bogdanović paroh sela Vrepca i kapelan Atanasije Bogdanović".
Crkva je sagrađena 1867. godine i posvećena je Pokrovu presvete Bogorodice, koji se slavi 14. oktobra. Toga dana svečano je u vrebačkoj parohiji, koju su sačinjavali Vrebac, Zavođe i Pavlovac, slavljena seoska i crkvena slava. Održavana je prigodna liturgija na koju su svečano obučeni dolazili mještani tih sela. Nakon liturgije na kojoj je  presjecan slavski kolač i posvećivano koljivo domaćini su brojne goste iz okolnih sela vodili svojim kućama na prigodni svečani ručak. Ugodno druženje nastavljalo se je toga dana i na crkveno-narodnom zboru pred vrebačkom školom gdje su se uz narodna kola, pjesme, sportska nadmetanja i čašćenja posebno družili mladi.

Nažalost, takvu seosku idilu naprasno prekida početak 2. svjetskog rata u kojem je uz brojne mještane nastradala i parohijska crkva. Bila je česta meta neprijateljskih bombardiranja, a 1943. godine zapališe je ustaše i Italijani. Po završetku rata ostaci crkve su potpuno srušeni, a tadašnja vlast nije blagonaklono gledala na bilo kakvu obnovu pravoslavnih crkava  u Lici. Tako je i u vrebačkoj parohiji zamro bilo kakav oblik vjerskog života. Takvo stanje  potrajalo je sve do burnih 90-ih godina kada dolazi do budenja nacionalne svijesti i spoznaje o značaju pravoslavne vjere. U Vrebac povremeno dolazi protonamjesnik Sreto Medić, paroh medački koji  posebno mlade, vraća pravoslavnim korijenima. Obavio je brojna krštenja, crkvena vjenčanja, a obzirom na ratna vremena često sahranjivao umrle i poginule parohijane. Akcijom "Oluja" dolazi do egzodusa mještana Vrepca, Zavođa i Pavlovca. Prisiljeni su napuštati svoje kuće i imanja odlazeći u neizvjesno izbjeglištvo. Povratak je bio mukotrpan, pa se na svoja opljačkana  ognjišta vraća tek manji broj i to uglavnom starijih, kojima u posjetu dolazi i paroh sisački prota Petar Olujić.  Na crkvištu uz prigodne molitve i nadu za obnovom hrama Pokrova presvete Bogorodice osvećuje ovo sveto mjesto, a potom na mjesnom groblju održava pomen za sve koji su na njemu sahranjeni.

Odlukom crkvenih vlasti, a zbog nedostatka stanovnika, ukinuta je vrebačka parohija, čije područje potpada pod koreničku parohiju. Tamošnjem parohu jereju Daliboru Tanasiću u nastojanju da obnovi vjerski život u Vrepcu pomažu  i preostali mještani koji formiraju i crkveni odbor sa agilnim predsjednikom Bogdanom - Boćom Mandarićem. Vrijedni mještani su na crkvištu podigli krst na kojem će o Pokrovu 2010. biti postavljena ploča sa natpisom:

- Ovaj krst u spomen crkvi Pokrova presvete Bogorodice sagrađene 1867. god. i srušene 1948. god. kao zalog njene obnove postavi Parohija vrebačka na Pokrov god. Gosp. 2010-.

Ovogodišnji Pokrov brojni Vrepčani, Zavođani i Pavlovčani očekuju sa nestrpljenjem i neskrivenom radošcu, sa željom da njihov praznik svojom prisutnošću uveliča i episkop gornjokarlovački g. Gerasim. Nakon liturgije domaćini su predvidjeli prigodan program i druženje na kojem bi se nastavili dogovarati o daljnjim aktivnostima za gradnju pravoslavnog hrama na mjestu srušene crkve Pokrova presvete Bogorodice.


Nikola Cetina (Nikola Dušana Ođurova)

Ažurirano Utorak, 05 Listopad 2010 09:16